Επιλογή Φύλου Εμβρύου

Γράφει ο ιατρός

Πέτρος Χειρίδης, MD,PhD

Μαιευτήρας-Γυναικολόγος-χειρουργός

Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών

Επιστ. Δ/ντης– Νομική Υπηρεσία ομίλου ΙΑΣΩ. 

Επιλογή Φύλου Εμβρύου

Πολλά ζευγάρια επιθυμούν, για διάφορους λόγους, να διαλέξουν το φύλο του παιδιού τους. Οι βασικότερες αιτίες για την επιλογή τους αυτή είναι:

 • Προσωπική επιλογή για τέκνο συγκεκριμένου φύλου.
 • Για να έρθει «ισορροπία» σε μία οικογένεια που έχει τέκνα ενός φύλου.
 • Ώστε να αποφευχθεί κάποιο φυλοσύνδετο νόσημα.
 • Ώστε να αποφευχθεί κάποιο νόσημα συχνότερο στο ένα φύλο.

 

Αξιόπιστες μέθοδοι καθορισμού του φύλου.

Οι μόνες αξιόπιστες μέθοδοι επιλογής φύλου είναι η προεμφυτευτική ιατρική και ο διαχωρισμός σπέρματος με τη μέθοδο κυτταρομετρίας ροής.

 • Προεμφυτευτική γενετική εξέταση: (Preimplantation genetic testing – PGT). Αφορά στη λήψη ενός η περισσοτέρων κυττάρων από τη βλαστοκύστη, πριν την εμβρυομεταφορά. Η μέθοδος επιτρέπει τον προσδιορισμό του καρυότυπου για ανεπλοειδίες, και φυσικά τον έλεγχο του φύλου. Δυστυχώς η PGT είναι μία δαπανηρή εξέταση και προσφέρεται μόνο μέσω των τεχνικών της εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα ποσοστά επιτυχούς κύησης είναι υψηλά και δεν έχουν αναφερθεί ανεπιθύμητες επιπλοκές στο έμβρυο.
 • Διαχωρισμός σπέρματος με κυτταρομετρία ροής. Αφορά σε σύγχρονη εργαστηριακή τεχνική, η οποία διαχωρίζει τα σπερματοζωάρια που φέρουν το Υ από αυτά που φέρουν το Χ χρωμόσωμα, λόγω του διαφορετικού γενετικού τους φορτίου [1]. Πιο συγκεκριμένα, το σπέρμα εμπλουτίζεται με φθορίζουσα χρωστική η οποία διεγείρεται με υπεριώδεις ακτίνες. Τα σπερματοζωάρια με Χ χρωμόσωμα φθορίζουν εντονότερα και ανιχνεύονται ευκολότερα , εντούτοις αρκετά σπερματοζωάρια «χάνονται» στη διαδικασία διαλογής και αυτό μπορεί να περιορίζει έπειτα τη σπερματέγχυση [2]. Η επιτυχία της μεθόδου εκτιμάται στο 93% για το θήλυ και 82% για το άρρεν έμβρυο. Η πρώτη εφαρμογή στον άνθρωπο έγινε το 1995. Έκτοτε περισσότερα από 1200 παιδιά με καθορισμένο φύλο, έχουν συλληφθεί με αυτή τη τεχνική.  Δεν έχουν αναφερθεί τερατογενέσεις, και η μέθοδος γενικά  θεωρείται ασφαλής. Ωστόσο ανησυχίες έχουν εγερθεί αναφορικά με την αυξημένη πιθανότητα αποβολής και τις χρωμοσωμικές ανωμαλίες από την υπεριώδη ακτινοβολία, που έχουν αναφερθεί στη βιβλιογραφία  [3-5]. Έπειτα από αναθεώρηση αυτών των μελετών, το Αμερικανικό FDA δεν ενέκρινε το πρόγραμμα, το οποίο σταμάτησε στις ΗΠΑ το 2011. Εντούτοις, το αναφέρουμε, διότι εφαρμόζεται ακόμα σε πολλές άλλες χώρες.

Θα πρέπει να τονιστεί ωστόσο ότι με σύσταση του νόμου  5057/2023, ο οποίος επικαιροποίησε τον προηγούμενο (3305/2003), η διενέργεια των παραπάνω διαδικασιών, προϋποθέτει ειδική άδεια από την Εθνική Αρχή Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Αρχή Ι.Υ.Α), η οποία θα διαπιστώσει την αναγκαία τεχνογνωσία και τον απαιτούμενο εξοπλισμό της μονάδας ή του εργαστηρίου, την επαρκή ενημέρωση και γενετική συμβουλή των ενδιαφερόμενων προσώπων και την εφαρμογή των παραπάνω τεχνικών ΜΟΝΟ για τη διάγνωση γενετικών ανωμαλιών.  Ως εκ τούτου στη χώρα μας, η γνώση του φύλου στους γαμέτες με κάποια από τις παραπάνω μεθόδους επιτρέπεται μόνο για τον αποκλεισμό γενετικών νοσημάτων που συνδέονται με το φύλο (φυλοσύνδετων).

 

 

Αναποτελεσματικές μέθοδοι καθορισμού του φύλου.

Στα κοινωνικά μέσα δικτύωσης και σε εμπορικά περιοδικά έχουν δημοσιευτεί διάφορες μέθοδοι με σκοπό να βοηθήσουν τους γονείς να καθορίσουν το φύλο του παιδιού τους. Οι πιο κοινές μέθοδοι είναι οι αλλαγές στη διατροφή και επιλεγμένη χρονικά συνουσία (Μέθοδος Shettles), καμία εκ των οποίων δεν είναι αποτελεσματική,  συνεπώς δε συστήνονται. Παραπέρα, όλες οι μέθοδοι διαχωρισμού του σπέρματος εκτός της κυτταρομετρίας ροής είναι αναξιόπιστες. Πιο αναλυτικά:

Επιλεγμένη δίαιτα πριν τη σύλληψη: βασίζεται στη θεωρία ότι ένα ζευγάρι μπορεί να βελτιώσει τις πιθανότητές του να έχει θηλυκό έμβρυο, εφόσον αυξάνεται στη δίαιτα η πρόσληψη ασβεστίου και μαγνησίου. Αντίθετα για να βελτιωθούν οι πιθανότητες σύλληψης ενός αρσενικού εμβρύου, συστήνεται η ενίσχυση στη διατροφή νατρίου και καλίου [6]. Εντούτοις αυτοί οι ισχυρισμοί δεν έχουν αποδειχθεί επιστημονικά.

Μέθοδος Shettles. Αφορά σε συστάσεις-οδηγίες σχετικά με το πότε ή το πώς πρέπει να γίνεται η συνουσία. Η μέθοδος θεωρεί ότι η επιλογή της χρονικής στιγμής της επαφής σε σχέση με την ωορρηξία της γυναίκας, η στάση στο σεξ, ο οργασμός της γυναίκας καθώς και το βάθος διείσδυσης του πέους μέσα στον κόλπο κατά την  εκσπερμάτιση, είναι δυνατό να καθορίσουν το φύλο.  Η διατύπωση της θεωρίας βασίζεται στο απλό γεγονός  ότι  τα σπερματοζωάρια, που περιέχουν το Υ χρωμόσωμα «κολυμπάνε» γρηγορότερα, από τα σπερματοζωάρια με Χ χρωμόσωμα, εντούτοις είναι λιγότερο ανθεκτικά.  Σύμφωνα με τα παραπάνω, η επαφή πλησίον της ωορρηξίας, θα επιτρέψει «θεωρητικά» στα σπερματοζωάρια με το Υ χρωμόσωμα να «σπεύσουν» γρηγορότερα και να επιτύχουν τη γονιμοποίηση. Αντίθετα η εκσπερμάτιση, σε χρόνο απομακρυσμένο από την ωορρηξία αυξάνει τη πιθανότητα να γονιμοποιήσουν τα σπερματοζωάρια με το Χ χρωμόσωμα, επειδή είναι ανθεκτικότερα στο χρόνο.  Με ανάλογους ισχυρισμούς, η σεξουαλική στάση, το βάθος διείσδυσης του πέους κατά την εκσπερμάτιση και ο οργασμός της γυναίκας, είναι δυνατόν να «καθορίσουν» ποια ομάδα σπερματοζωαρίων θα γονιμοποιήσει το ωάριο συνεπώς να καθορίσουν το φύλο [7]. Πολυάριθμες μελέτες προσπάθησαν να συσχετίσουν τη χρονική στιγμή της συνουσίας με το καθορισμό του φύλου στο έμβρυο, εντούτοις με αντιφατικά αποτελέσματα [7-12]. Η μελέτη με τον πιο άρτιο σχεδιασμό και τα αυστηρότερα κριτήρια διαπίστωσε ότι η χρονική στιγμή της επαφής σε σχέση με την ωορρηξία δεν επηρέασε καθόλου  τον καθορισμό του φύλου [11].  Αλλά και οι υπόλοιπες υποθέσεις της θεωρίας Shettles, αναφορικά με το βάθος διείσδυσης κατά την εκσπερμάτιση, τη σεξουαλική στάση και τον οργασμό, ουδέποτε έχουν στηριχτεί από κάποια αξιόπιστη επιστημονική έρευνα.

 

Συμπέρασμα  

Στη χώρα μας, ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ νόμιμη διαθέσιμη μέθοδος για την επιλογή φύλου του παιδιού.  

 

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Johnson LA, Welch GR, Keyvanfar K, et al. Gender preselection in humans? Flow cytometric separation of X and Y spermatozoa for the prevention of X-linked diseases. Hum Reprod 1993; 8:1733.
 2. Fugger EF, Black SH, Keyvanfar K, Schulman JD. Births of normal daughters after MicroSort sperm separation and intrauterine insemination, in-vitro fertilization, or intracytoplasmic sperm injection. Hum Reprod 1998; 13:2367.
 3. Munné S. Flow cytometry separation of X and Y spermatozoa could be detrimental for human embryos. Hum Reprod 1994; 9:758.
 4. Johnson LA, Flook JP, Hawk HW. Sex preselection in rabbits: live births from X and Y sperm separated by DNA and cell sorting. Biol Reprod 1989; 41:199.
 5. Matsuda Y, Tobari I. Chromosomal analysis in mouse eggs fertilized in vitro with sperm exposed to ultraviolet light (UV) and methyl and ethyl methanesulfonate (MMS and EMS). Mutat Res 1988; 198:131.
 6. Stolkowski J, Lorrain J. Preconceptional selection of fetal sex. Int J Gynaecol Obstet 1980; 18:440.
 7. Shettles, LB. Factors influencing sex ratios. Int J Gynecol Obstet 1970; 8:643
 8. A prospective multicentre study of the ovulation method of natural family planning. IV. The outcome of pregnancy. World Health Organization. Fertil Steril 1984; 41:593.
 9. Gray RH. Natural family planning and sex selection: fact or fiction? Am J Obstet Gynecol 1991; 165:1982.
 10. Joffe M, Bennett J, Best N, Jensen TK. Sex ratio and time to pregnancy: analysis of four large European population surveys. BMJ 2007; 334:524.
 11. Wilcox AJ, Weinberg CR, Baird DD. Timing of sexual intercourse in relation to ovulation. Effects on the probability of conception, survival of the pregnancy, and sex of the baby. N Engl J Med 1995; 333:1517.
 12. France JT, Graham FM, Gosling L, Hair PI. A prospective study of the preselection of the sex of offspring by timing intercourse relative to ovulation. Fertil Steril 1984; 41:894.

Για περισσότερες πληροφορίες, ή για να μας υποβάλλετε τα ερωτήματα σας  γράψτε στο e-mail:  infobgyn@gmail.com