Βιογραφικά

Χειρίδης Κωνσταντίνος  MD,PhD

Μαιευτήρας - Γυναικολόγος - Χειρουργός
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
τηλ. +30.6974.442022
 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος - Ενδοσκόπος
Χειρουργός Ρομποτικής 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών
τηλ. +30.6973.404450
 
Μαιευτήρας - Γυναικολόγος - Χειρουργός
τηλ. +30.6972.000307
 
 
 

Γενικός Χειρουργός
Λαπαροσκοπικής - Ρομποτικής 
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου Αθηνών 
ΕΚΤΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΡΤ. ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΩΝ,  
ΕΚΤΕΛ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ SEERSS