Συχνές Ερωτήσεις

Τι είναι η τραχηλίτιδα;

Η τραχηλίτιδα είναι η φλεγμονή του τραχήλου (του κατώτατου τμήματος της μήτρας που συνδέει το σώμα της μήτρας με τον κόλπο). Η φλεγμονή αυτή μπορεί να είναι  οξεία ή χρόνια,  και μπορεί να οφείλεται σε κάποιο μικροβιακό παράγοντα (μύκητα, βακτήριο) ή να είναι αγνώστου αιτιολογίας. 

Η τραχηλίτιδα μπορεί να είναι ασυμπτωματική, ή να προκαλεί κολπικές εκκρίσεις και ερεθισμούς στην ευαίσθητη περιοχή της γυναίκας. Η διάγνωση τίθεται κατά τη γυναικολογική εξέταση καθώς και με το κοινό τεστ Παπανικολάου. Η θεραπεία εξαρτάται από τον αιτιολογικό παράγοντα της τραχηλίτιδας. Η πρόγνωση είναι άριστη εφόσον αντιμετωπίζεται.


Το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου είναι ασφαλές;

Το εμβόλιο για τον καρκίνο του τραχήλου κυκλοφόρησε στις ΗΠΑ το 1999, και μέχρι το 2006 οπότε ήρθε στη χώρα μας και έγινε αποδεκτό από τον ΕΟΦ (Ελληνικό Οργανισμό Φαρμάκων) είχαν ήδη γίνει περισσότερες από 100 εκατομμύρια δόσεις του εμβολίου παγκοσμίως. Σήμερα το εμβόλιο χορηγείται συστηματικά στις περισσότερες χώρες της Ευρώπης και στις ΗΠΑ, ενώ σε κάποιες χώρες όπως στην Αυστρία, ο εμβολιασμός είναι υποχρεωτικός στα μικρά αγόρια και κορίτσια. Συνεπώς, το εμβόλιο θεωρείται απόλυτα ασφαλές και συστήνεται σε όλες τις γυναίκες που έχουν ενεργή σεξουαλικά ζωή, ειδικότερα στις ηλικίες 15-25 ετών, όπου η μετάδοση του ιού έχει την υψηλότερη συχνότητα. Στη χώρα μας τα ασφαλιστικά ταμεία καλύπτουν τα έξοδα του εμβολιασμού στις ηλικίες 15-25 ετών.  Αντίθετα, ο εμβολιασμός μικρών αγοριών αποφεύγεται, διότι ο ΕΟΦ έχει δώσει έγκριση μόνο για τον εμβολιασμό των κοριτσιών και γυναικών.


Είμαι πάνω από τα 26. Μπορώ ακόμα να κάνω το εμβόλιο;

Το εμβόλιο μπορεί να χορηγηθεί με ασφάλεια στις γυναίκες ηλικίας  πάνω από τα 26 έτη, και παρέχει ανάλογη προστασία με αυτή σε νεότερες γυναίκες. Ο εμβολιασμός γενικότερα προωθείται στις ηλικίες από 15 έως 26 έτη, διότι σε αυτές τις ηλικίες τα ποσοστά μετάδοσης του ιού είναι υψηλότερα και επειδή η πιθανότητα παρελθοντικής λοίμωξης με τον ιό τον κονδυλωμάτων είναι μικρότερη, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το εμβόλιο απευθύνεται αποκλειστικά σε αυτές τις ηλικίες.


Έχω στο παρελθόν τεστ Παπανικολάου θετικό για κονδυλώματα. Πρέπει να κάνω το εμβόλιο;

Σε αντίθεση με τις πρώτες οδηγίες που εκδόθηκαν αναφορικά με τις ενδείξεις του εμβολίου, πλέον είναι ξεκάθαρο ότι πρέπει να εφαρμόζεται σε ΟΛΕΣ τις γυναίκες με σεξουαλική δραστηριότητα, ακόμα και σε αυτές που έχουν προσβληθεί από κάποιον από τους ιούς των κονδυλωμάτων (HPV). Ο βασικότερος λόγος είναι ότι το εμβόλιο θα προστατεύσει τη γυναίκα από περαιτέρω λοιμώξεις από άλλους ιούς-μέλη της ίδιας οικογένειας (διασταυρούμενη ανοσία). Αν η γυναίκα έχει προσβληθεί από κάποιον από τους ιούς που περιέχει το εμβόλιο (6,11,16,18) τότε για τον συγκεκριμένο ιό το εμβόλιο δεν προσφέρει τίποτε, αλλά ταυτόχρονα δεν βλάπτει περισσότερο τη γυναίκα.


Εγώ έχω κάνει το εμβόλιο. Θα συνεχίσω να κάνω το τεστ Παπανικολάου;

Το εμβόλιο δεν υποκαθιστά το τεστ Παπανικολάου. Αποτελεί μία επιπλέον προφύλαξη από τον ιό των κονδυλωμάτων ή HPV ο οποίος συνδέεται με τον καρκίνο του τραχήλου. Μία γυναίκα εφόσον έχει κάνει το εμβόλιο πρέπει να εξακολουθήσει να παρακολουθείται με το τεστ Παπανικολάου τουλάχιστον μία φορά ετησίως, διότι το εμβόλιο δεν την καλύπτει 100%.


Ποια είναι η καλύτερη μέθοδος αντισύλληψης;

Η ερώτηση θα έπρεπε να διατυπωθεί πιο σωστά «ποια είναι η καλύτερη αντισύλληψη για την κάθε ηλικία;».  Η μέθοδος αντισύλληψης που επιλέγεται είναι συνάρτηση  οικονομικών, κοινωνικών και δεοντολογικών παραμέτρων οι οποίες όμως διαφέρουν από ηλικία σε ηλικία.   Από τις δημοσιεύσεις προκύπτει ότι η αποτελεσματικότερη μέθοδος αντισύλληψης γενικότερα είναι η από του στόματος λήψη του αντισυλληπτικού χαπιού. Εντούτοις στη χώρα μας, υπολογίζεται ότι λιγότερο από 3% των Ελληνίδων λαμβάνει αντισυλληπτικό χάπι με αυτή την ένδειξη, εξαιτίας του φόβου των επιπλοκών που πιθανώς να σχετίζονται με αυτό.

Η δημοφιλέστερη μέθοδος είναι το κοινό προφυλακτικό, το οποίο στη βιβλιογραφία έχει ποσοστό επιτυχίας 89% (βάσει του Pearl Index), εξαιτίας της ρήξης του προφυλακτικού η οποία συμβαίνει αρκετά συχνά. Άλλες μέθοδοι αντισύλληψης που χρησιμοποιούν οι έφηβοι και οι νέοι ενήλικες, όπως η διακοπτόμενη συνουσία και  η μέθοδος ρυθμού, έχουν ακόμα χαμηλότερα ποσοστά επιτυχίας, συνεπώς πρέπει να αποφεύγονται. 

Σε γυναίκες που έχουν τεκνοποιήσει και επιθυμούν αντισύλληψη η καλύτερη πρόταση είναι τοποθέτηση του ενδομήτριου σπειράματος ή σπιράλ. Τα σύγχρονα σπειράματα, δεύτερης (με χαλκό) και τρίτης (με προγεστερόνη) γενιάς, έχουν άριστα ποσοστά επιτυχίας στην αντισύλληψη και λιγότερες επιπλοκές. Η γυναίκα απαλλάσσεται από τη καθημερινή λήψη του χαπιού ενώ έχει αποτελεσματική αντισύλληψη για 3-5 χρόνια ανάλογα με το είδος του σπειράματος που χρησιμοποιείται. Η μέθοδος είναι απόλυτα ασφαλής και αντιστρέψιμη όταν η γυναίκα αποφασίσει να τεκνοποιήσει ξανά. Τα σπειράματα δεν συστήνονται στις έφηβες και άτοκες γυναίκες. 


Το χάπι της επόμενης μέρας είναι επικίνδυνο; Πώς χρησιμοποιείται;

Το χάπι της επόμενης μέρας είναι ένα αντισυλληπτικό χάπι με υψηλή δόση προγεστερόνης που σκοπό έχει να δημιουργήσει ένα περιβάλλον στη μήτρα εχθρικό προς τα σπερματοζωάρια και να εμποδίσει έτσι τη σύλληψη. Η χορήγηση του χαπιού ενδείκνυται έπειτα από σεξουαλική επαφή με εκσπερμάτιση  εντός του κόλπου είτε έπειτα από ρήξη του προφυλακτικού. Το χάπι της επόμενης μέρας δεν είναι εκτρωσικό, δηλαδή δεν καταστρέφει την κύηση άπαξ και έχει γίνει η γονιμοποίηση για το λόγο αυτό πρέπει να χορηγείται μέσα σε 72 ώρες από την επαφή, ενώ η αποτελεσματικότητα του φθίνει όσο η λήψη απέχει από την επαφή.

Γενικά το χάπι είναι καλά ανεκτό από τις περισσότερες γυναίκες. Η συχνότερη ανεπιθύμητη ενέργεια είναι η αναστάτωση στο κύκλο της γυναίκας, ο οποίος μπορεί να καθυστερήσει, παρατείνοντας την αγωνία της για πιθανή εγκυμοσύνη, είτε να έρθει νωρίτερα όπως συμβαίνει συνήθως οπότε μπορεί να είναι και πιο αιμορραγικός. Σημαντική οδηγία είναι ότι το χάπι της επόμενης μέρας ΔΕΝ μπορεί να χρησιμοποιηθεί για περισσότερες από μια φορές στον ίδιο κύκλο, διότι η υψηλή δόση προγεστερόνης μπορεί να προκαλέσει έντονη μητρορραγία στη γυναίκα. 

Οι συσκευασίες του χαπιού περιέχουν ένα ή δύο χάπια. Στη περίπτωση που είναι δύο συνιστάται να γίνεται η λήψη του πρώτου το δυνατότερο κοντά στη σεξουαλική επαφή, και το δεύτερο να ακολουθεί 12 ώρες μετά. Στη χώρα μας το χάπι κυκλοφορεί με τις ονομασίες Norlevo®, Postinor®  και Ellaone® και χορηγείται με ιατρική συνταγή. 


Πότε θετικοποιείται το τεστ εγκυμοσύνης;

Το κοινό τεστ εγκυμοσύνης του φαρμακείου ανιχνεύει την ορμόνη της εγκυμοσύνης β-hCG, η οποία παράγεται από την τροφοβλάστη του κυήματος, αμέσως μετά την εμφύτευση του στη μήτρα η οποία  συμβαίνει την 6-7η ημέρα μετά τη σύλληψη, δηλαδή πριν ακόμα καλά καλά συνειδητοποιήσει μια γυναίκα ότι έχει καθυστέρηση.

Το τεστ εγκυμοσύνης θετικοποιείται με μόλις 50 IU  (διεθνείς μονάδες) της ορμόνης β-hCG, ενώ προκειμένου να απεικονιστεί αυτή η εγκυμοσύνη στον υπέρηχο, η β-hCG πρέπει να ξεπεράσει την τιμή των 1500 IU. Συνεπώς το συμβατικό τεστ εγκυμοσύνης του φαρμακείου αποτελεί την εγκυρότερη, οικονομικότερη και ταχύτερη μέθοδο για να διαπιστώσει μια γυναίκα ότι είναι έγκυος.  Εντούτοις εάν μία γυναίκα  με καθυστέρηση στη περίοδο της, κάνει το τεστ εγκυμοσύνης και αυτό βγει αρνητικό, της συστήνεται επανάληψη του τεστ 4-5 ημέρες αργότερα προτού να αποκλειστεί η πιθανότητα εγκυμοσύνης.


Έχω μηκυτιασική κολπίτιδα. Ο σύντροφος μου πρέπει να πάρει αντιβίωση;

Η μυκητιασική κολπίτιδα δε θεωρείται σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, διότι ο μύκητας φυσιολογικά αποικίζει τον κόλπο της γυναίκας και σε κάποιες περιπτώσεις απλά βρίσκει ευκαιρία και αναπτύσσεται προκαλώντας συμπτώματα στη γυναίκα. Η σεξουαλική πράξη προάγει την ανάπτυξη των μυκήτων εξαιτίας της θερμότητας και της υγρασίας που ευνοούν την ανάπτυξη τους. Όταν μία γυναίκα λαμβάνει αγωγή για μύκητες συστήνεται να λάβει αγωγή και ο ερωτικός σύντροφος προκειμένου να εμποδιστεί η υποτροπή της λοίμωξης στη γυναίκα. 


Έχω ινομυώματα. Πρέπει να τα βγάλω;

Τα ινομυώματα ή λειομυώματα είναι καλοήθεις όγκοι του μυϊκού στρώματος της μήτρας. Η κλινική τους εικόνα ποικίλει ανάλογα με τη θέση τους και το μέγεθος τους. Στις περισσότερες των περιπτώσεων δεν προκαλούν κανένα απολύτως σύμπτωμα, οπότε ανευρίσκονται τυχαία σε κάποιο υπερηχογραφικό έλεγχο. Σε άλλες περιπτώσεις μπορεί να προκαλούν μητρορραγία, δηλαδή έντονες αιμορραγίες στη περίοδο, πίεση ή πόνο στη περιοχή της λεκάνης, ενώ εάν εκτείνονται στη κοιλότητα της μήτρας μπορεί να επηρεάζουν τη γονιμότητα της γυναίκας. Η χειρουργική αφαίρεση των ινομυωμάτων συστήνεται εφόσον υπάρχουν συμπτώματα ή επίδραση στη γονιμότητα, και φυσικά πρέπει να λαμβάνονται υπόψιν παράμετροι όπως η ηλικία της γυναίκας, το μαιευτικό ιστορικό της (δηλαδή αν είναι άτοκος ή όχι), το μέγεθος και η θέση του ινομυώματος, καθώς και η χειρουργική τεχνική που θα προτιμηθεί, δηλαδή λαπαροσκοπική ή ανοικτή μέθοδος.  Εκείνα τα ινομυώματα που δεν προκαλούν συμπτώματα δεν χρήζουν χειρουργικής αφαίρεσης, διότι η πιθανότητα εξαλλαγής τους σε κακοήθεια είναι πάρα πολύ μικρή (<5%), ενώ μετά την εμμηνόπαυση συρρικνώνονται. Σε κάθε περίπτωση η απόφαση για την αντιμετώπιση των ινομυωμάτων λαμβάνεται σε επίπεδο εξατομικευμένο και έπειτα από συνεννόηση με το θεράποντα ιατρό.   


Έχω πόνο κατά τη διάρκεια της επαφής. Πως καταπολεμάται;

Οι αιτίες που συνδέονται με το πόνο στην σεξουαλική επαφή ή δυσπαρεύνια όπως λέγεται είναι πολλές και ποικίλες. Η συνηθέστερη αιτία είναι η λοίμωξη του κόλπου ή κολπίτιδα, η οποία προκαλεί τον ερεθισμό της περιοχής, ελαττώνει την εφύγρανση και κάνει την ερωτική πράξη πιο τραυματική για τον κόλπο. Η γυναίκα με κολπίτιδα θα έχει επιπλέον συμπτώματα όπως κολπικές εκκρίσεις, κνησμό και πιθανώς ερυθρότητα στα έξω γεννητικά όργανα. Η διάγνωση, πρόληψη και θεραπεία της κολπίτιδας αναλύονται στη παράγραφο «Κολπίτιδα» στα γυναικολογικά θέματα.

Άλλο αίτιο δυσπαρεύνιας είναι η ενδομητρίωση, η οποία προκαλεί πόνο στην ερωτική πράξη μόνο εάν η νόσος έχει διηθήσει την ορθοκολπική περιτονία η τις παρατραχηλικές περιοχές. Σε αυτή τη περίπτωση θα έχει πιθανώς και ενοχλήσεις κατά την ούρηση ή την αφόδευση, ενώ θα έχει και ψηλαφητούς όζους στη γυναικολογική εξέταση. Η ενδομητρίωση προϋποθέτει συντονισμένη χειρουργική και φαρμακευτική θεραπεία.